Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

školní družina

Přijímání žáků do školní družiny - kritéria

aktualizováno | 4.9. 10:50:28
Vzhledem k většímu zájmu o přijetí do školní družiny vydala škola kriteria pro přijetí.

 

 

Kapacita školní družiny je stanovena v rejstříku škol a školských zařízení. Nejvyšší povolený počet žáků je 240.

Víc žáků škola do školní družiny přijmout nemůže.

Při přijímání žáků bude škola postupovat dle daných kritérií - viz příloha.