Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Školská rada

aktualizováno | 9.2. 09:36:31
Složení Školské rady na volební období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

 

Zástupci zřizovatele

                        Mgr. Olga Bastlová - místostaroska města

                        PaedDr. Alena Heršálková - ředitelka ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732

Zástupci pedagogických pracovníků školy

                       Mgr. Jaroslav Novák – zástupce ředitele školy

                       Mgr. Jaroslava Včeláková – učitelka 1. stupně ZŠ

Zástupci zákonných zástupců žáků

                       JUDr. Lenka Färberová – rodič žáka I.D

                       Ing. Veronika Ludvíková – rodič žáků IV.A, VII.A