aktuality / úvod

Provoz mateřské školy o letních prázdninách 2020

Mateřská škola bude otevřena podle rozpisu, který byl stanoven po dohodě se zřizovatelem. ...

Komunikace s žáky i zákonnými zástupci přes EduPage

Komunikace během uzavření školy bude probíhat on-line. ...

Minimalizace šikany

Naše škole je zapojena do celostátního programu Minimalizace šikany. Cílem Minimalizace šikany je ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany a dalších nežádoucích jevů na škole... ...

www.proskoly.cz

Vážení rodiče, v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. ...

Problematika výskytu vší ve škole

...


12